Finlands längsta landsvägstunnel öppnades

Tammerfors Strandtunnelbygge tre månader före öppnandet. Foto: Lemminkäinen

Tammerfors nya landsvägstunnel öppnades den 15 november 2016. Tunneln är 2,3 kilometer lång och den går under forsen Tammerkoski, mellan stadsdelarna Santalahti på västra sidan om centrum och Naistenlahti nordost om centrum. Varje dag kommer cirka 45 000 fordon att använda tunneln Enligt planerna var det tänkt att den skulle bli klar först nästa år, men bygget har gått snabbare än väntat så tunneln öppnades ett halvt år i förtid.

Enligt Tammerfors stads representanter utgjorde biltunneln om en stor utmaning eftersom de anknutna planskilda korsningarna krävde omfattande och nödvändiga väg- och gatuarrangemang i hela stadskärnan.  - Tammerfors är en starkt växande stad, dit drygt 2 000 nya invånare flyttar årligen. Byggandet av Strandtunneln ger oss möjlighet att bygga ett nytt bostadsområde i centrum och utveckla centrum och dess trafik, förklarade Risto Laaksonen beställarchef vid Tammerfors stads enhet för utveckling av stadsmiljön.

Tunneldrivningen blev färdig hela fyra månader tidigare än beräknat.  Nu när Strandtunneln är färdig kommer den att främja utvecklingen av Tammerfors centrum och förbättrar smidigheten och säkerheten i trafiken. Tunneln byggdes av finska företaget Lemminkäinen som också har byggt fem av svenska ådalsbanans åtta tunnlar.