Stadsbuss-terminalen i Skövde byggs ut

Bild: Atkins

Skövdes invånarantal ökar för varje dag och i takt med detta behöver staden utvecklas. En sådan utveckling berör de centrala delarna särskilt och dessa kräver extra omtanke när det kommer till förnyelse. Ombyggnation av torg, gaturum och parker samt ett nytt Regionens hus är några av de kommande projekten i Skövde centrum. Näst på tur i utvecklingen är utbyggnaden av stadsbussterminalen, det vill säga ytan för stadsbussar vid Resecentrum, med start 28 november.

– Vi står inför en period av intensiv utveckling av stadskärnan. Vi vill att förändringarna ska bidra till en smartare användning av de tillgängliga ytorna och högre kvalitet i stadsrummet, säger Anna Möller, enhetschef för gata och natur på Skövde kommun.

Allt fler reser med Västtrafik i Skövde och busstrafiken står för en stor del av ökningen. Det ökade resandet innebär att stadsbussterminalen behöver byggas ut för att i framtiden kunna hantera ökad trafik. Utbyggnaden, som är ett samarbete mellan Skövde kommun och Västtrafik, väntas vara klar hösten 2017. Då kommer terminalen bland annat få fler hållplatslägen, fler cykelparkeringar och ett nytt cykelgarage för trygg och väderskyddad parkering. Hela terminalområdet får ett lyft med mer grönska, utsmyckning och belysning.– Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för en hållbar stadsutveckling. Med en ny stadsbussterminal kan vi erbjuda våra kunder en tryggare och trevligare miljö och fler resmöjligheter, säger Stefan Ekman, chef Infrastruktur Västtrafik.

Under byggtiden flyttas stadsbussarna till tillfälliga hållplatslägen på Trädgårdsgatan, cirka 250 meter från dagens läge. De nya hållplatserna kommer, precis som nuvarande, att vara utrustade med väderskydd och realtidsskyltar. Regionbussarna, tågtrafiken och resecentrumbyggnaden påverkas inte av utbyggnaden i denna etapp.– Det blir ingen större förändring för resenären under byggtiden. Enda skillnaden är att man går på bussen vid en tillfällig hållplats. Det kommer dessutom finnas kundvärdar på plats i början av byggskedet för att underlätta resandet. När nya stadsbussterminalen är färdig kommer det bli jättebra, säger André Sellén, trafikchef på Nobina som kör all stadstrafik i Skaraborg åt Västtrafik.