Fler havsnära hus i Härnösand

Fotomontage av HSB:s tänkta hus på Muraren 11.

Kommunstyrelsen i Härnösand ger möjlighet till ännu fler bostäder nära havet. Härnösandshus får markanvisning på Kristinagatan och HSB får klartecken till ett flerfamiljshus vid Södra Sundet.

Beslutet om markanvisning gör det möjligt för Härnösandshus att bygga ett flerfamiljshus vid Kristinagatan på ett område som idag är parkyta.

Förändringen i detaljplanen för kvarteret Muraren vid Södra Sundet innebär att HSB kan förverkliga planerna på ett flerfamiljshus med byggnadshöjd på maximalt 17 meter.

Det slutgiltiga beslutet om förändringen i detaljplanen fattas av kommunfullmäktige.