Systemteknik installerar solcellsanläggning i Gråbo

Lerums Kommun har tillsammans med Systemteknik installerat en solcellsanläggning på 250 kvadratmeter och 40 kilowatt i den nya företagsparken Gråbo. Satsningen på solceller i Gråbo centrum ingår som del i Vision 2025 - att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun och är den största anläggningen i kommunen. 

Solcellspanelerna är installerade till två stycken 20 kilowatt växelriktare som ändrar spänningen från panelernas likström och anpassar till elnätets växelström. I dagsläget har 148 solcellspaneler monterats på ett skensystem med noggrant uträknad vinkel för att få den verkningsgrad som ger maximal effekt. Anläggningen ska ge energi till all uppvärmning och varmvatten. Fastigheten som solcellerna har monterats på har en golvyta på totalt 1 000 kvadratmeter vilket gör fastigheten till ett nollenergihus.

Inom kort kommer man att på Systemtekniks websida kunna följa hur mycket energi anläggningen dagligen producera. Solcellsanläggningen kommer enligt beräkning årligen generera hela 40 000 000 Wh (40 000 kWh)

– Det är förstås glädjande att vi än en gång har lyckats att tillsammans med en av våra slutkunder få till en solanläggning som gör att vi tar ytterligare ett kliv mot ett mer hållbart samhälle, säger marknadschef Patrik Andersson på GARO.

Anläggningen är nu klar för driftsättning och det kommer att ske under januari månad.