Genom omvandling av hemmet till kraftverk minskar elavgifterna med 60 procent

Husen kommer att generera, lagra och leverera sin egen el. Enligt en vetenskaplig rapport kommer husen att kunna spara 60 procent av kostnaderna för el. Foto: Kredit: Pobl - SPECIFIC - Swansea University

Energiavgifterna kan sänkas med mer än 60 procent, vilket gör att ett genomsnittligt hushåll sparar 6380 kronor om året.

Detta är möjligt om bostäderna utformas så att de kan generera, lagra och distribuera sin egen solenergi, visar en vetenskaplig rapport. Konceptet fungerar redan framgångsrikt i en byggnad i Storbritannien. Och flera är planerade.

På Swansea University har man redan byggt upp ett hus som fungerar som mindre kraftverk. Det kan även lagra och fördela energi. Projektet är finansierat från den brittiska regeringen med 7 miljoner pund.

Huset innehåller Storbritanniens första energipositiva klassrum. Den kombinerar ett integrerat soltak och batterilagring med solvärmeuppsamling på väggar i söderläge. Under 6 månaders drift har Active Classroom genererat mer energi än den har konsumerat.

Projektet har genomförts av ett konsortium lett av Swansea, tillsammans med 12 andra, både brittiska och indiska, universitet. Projektet kallas Sunrise, och inom ramen för projektet vill deltagarna bland annat utveckla nya tillverkningsprocesser för solceller. När solcellerna sedan är klara ska de också installeras i fem olika, indiska byar.

Projektet genomfördes inom ramen för stadens sociala bostadsutveckling Active Homes Neath, som nyligen beviljades planeringstillstånd.

Projektet utgör början på en större bostadsutvecklingsprogram med syftet att använda "byggnader som kraftverk", utvecklat av Swansea Universitys SPECIFIC Innovation & Knowledge Center, som också konstruerade och byggde klassrummet.

Byggnaden, som planerades av Pobl Group, Wales´ största bostadsföreningen, har solfångare på taket, delad batterilagring och potential för laddningspunkter för elbilar. Vattenuppvärmning kommer från en solvärmeanläggning, som har installerats på husets södra vägg. Avfallsvärme fångas och återvinns inom byggnaden. Dessa kombinerade teknologiska lösningarna bidrar till att hålla räkningarna nere.

Förutom konsumentfördelar visar analysen också att byggandet av 1 miljon bostäder som detta skulle innebära stora nationella konsekvenser, inklusive:

Minskad genereringskapacitet med 3 gigawatt, motsvarande en stor central kraftstation.

Minskade koldioxidutsläpp med nästan 80 miljoner ton under 40 år.

Potentiella fördelar för den brittiska ekonomin genom investeringar i en helt ny industri.

Snart kommer 16 nya bostäder med ”kraftverkprofil” att byggas i samarbete med Neath Port Talbot County Borough Council. Därmed uppstår ett ytterligare banbrytande projekt i ett annat bostadsområde.

Källa: Science Daily