Industrifakta: Rekordnivå på skolbyggandet

Foto: Industrifakta

De totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom skola, förskola och andra utbildningslokaler steg mot nya rekordnivåer under 2016. Beräknat som påbörjade projekt, uppgick förra årets investeringar till drygt 20 miljarder kronor. Detta redovisar analysföretaget Industrifakta i sin kommande konjunkturrapport som släpps i slutet av mars. Det är den kraftigaste ökningen av skolbyggandet som vi sett på många år, säger Jens Linderoth analysansvarig på Industrifakta. Aktiviteten har visserligen varit hög i stora delar av landet men man kan dock konstatera att de tre storstadslänen tillsammans svarade för drygt hälften av hela investeringsvolymen inom skolor, avslutar Jens.