NCC bygger tekniktätt parkeringshus

Bild: Klara Arkitekter

Örebro läns landsting tillsammans med NCC bygger det nya parkeringshuset vid Örebro Universitetssjukhus, som ska bli ovanligt tekniktätt, med indikatorsystem för lediga platser, laddningsstolpar för elbilar samt en solenergianläggning. Det totala ordervärdet för hela byggprojektet uppgår till cirka 250 miljoner kronor.

Assemblin tilldelas uppdraget att projektera och installera el och tele i den spektakulära byggnaden.

– Vi är redan igång med projekteringen för det nya parkeringshuset. Denna del av uppdraget genomförs som ett partneringprojekt. Installationsarbetena görs sedan i form av en utförandeentreprenad med en del till fast kostnad och en del till rörlig kostnad, säger Stefan Karlsson projektledare på Assemblin El i Örebro.

 

Med plats för cirka 820 bilar och en ny godsmottagning i bottenplanet blir det Örebros största parkeringshus. Läget gör att byggnaden blir ”ansiktet utåt” för hela sjukhusområdet varför det fått en spektakulär arkitektonisk design. Utförandet bygger på en förstudie av Sweco som sedan har förvaltats av Klara Arkitekter.

 

Logistiska utmaningar
– Vårt projekteringsarbete i nära samverkan med NCC och olika konsulter är omfattande och utmanande. Först ska en del byggnader rivas, den gamla godsmottagningen ska ersättas med en ny, en kompressorhall ska flyttas och sedan ska nya anslutningar mellan parkeringshuset och sjukhuset byggas, berättar Stefan Karlsson.

– Här krävs tillfälliga lösningar för elförsörjningen och vi måste dessutom under hela bygg- och installationsperioden ta stor hänsyn till pågående verksamhet – bland annat gällande godsmottagningen till sjukhuset. Det är stora logistiska utmaningar.

 Parkeringshuset får ett modernt indikatorsystem där alla drygt 800 platser blir röd- eller grönmarkerade beroende på om de är lediga eller ej. Det ska också finnas ett antal laddningsstolpar för elbilar med ett särskilt betalsystem. På översta våningen planeras en solenergianläggning för att minska byggnadens miljöbelastning.

– Med tanke på byggplatsens läge i sjukhusområdet kommer hela bygg- och installationsprojektet att ske just in time efter ett mycket tufft tidsschema. Under våren 2017 påbörjas byggarbetena och en del initiala installationer. Efter sommaren kommer uppförandet av stommarna nått ett sådant läge att de huvudsakliga installationsarbetena kan göras. Det nya parkeringshuset beräknas vara helt klart i augusti 2018.