Uppsala kommun och Sh bygger skola

Illustration: Sh Bygg.

Uppsala kommun, Skolfastigheter, har tilldelat Sh uppdraget att bygga en ny skola i Jumkil. Skolan kommer att rymma cirka 150 elever och 36 förskolebarn.

Skolan byggs i nära anslutning till Jumkil kyrka, vilket är samma plats som den tidigare och nu rivna skolbyggnaden låg. Bland annat ska man rusta utemiljön samt leverera och montera ett tillagningskök och en solcellsanläggning.

Målet är att byggnaden ska uppnå miljöklass silver.