Lindbäcks får ny logistiklösning 

Markus Holmlund överlämnar en stafettpinne till AIT som symboliserar överlämnat ansvar att ta fram den nya logistikutrustningen. Foto: Lindbäcks

Lindbäcks kommer att installera en ny och delvis automatiserad logistik-lösning för hantering av volymer i den nya fabriken på Haraholmen och har tecknat avtal med AIT från Umeå. Det skriver Lindbäcks i ett pressmeddelande.

– Tillsammans med AIT har vi tagit fram en anpassad hanteringsutrustning med en helautomatisk truck och en eldriven lyftutrustning. Mycket bra lösningar både för säkerheten och ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Markus Holmlund, logistikchef på Lindbäcks.

Maskinutrustningarna kommer att hantera färdiga husvolymer som är redo för transport till byggarbetsplats. När husvolymen är färdigställd i fabriken kommer den automatiska trucken ta hand om volymen och placera den på en specifik plats i lagret. När volymen sedan ska lastas på lastbil hämtar trucken den aktuella husvolymen.

- Vi gör detta för att säkerställa att husvolymerna alltid lyfts på samma sätt och för att eliminera risken för eventuella skador. Eftersom trucken körs helt automatiskt och kommer att jobba i ett avgränsat område utan personal kommer säkerheten att höjas, säger Markus Holmlund.

Den eldrivna lyftutrustningen kommer att arbeta i direkt anslutning till trucken och har som uppgift att lasta husvolymerna på lastbilar som ska ta volymerna till byggarbetsplatsen.

- I fabriken i Öjebyn använder vi en truck för denna uppgift men för att säkerställa kvalitet och minska användandet av dieseltruckar har en kundanpassad och eldriven lyftutrustning utvecklats tillsammans med AIT, säger Markus Holmlund.

Båda utrustningarna ligger i linje med Lindbäcks tanke om att tillverka flerbostadshus industriellt och effektivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv eftersom flera dieseldrivna truckar kan ersättas med eldrivna utrustningar. Den nya fabriken kommer att vara helt försörjd av förnybar energi genom solpaneler och därför blir investeringen en stor miljövinst.

Fakta
Europas modernaste produktionsanläggning för flerbostadshus:
Budget: ca 480 mkr
Yta: ca 40 000 kvm inkl. produktion, lager, kontor, restaurang, personalutrymmen mm
Kapacitet: 1600 lägenheter/år som tillsammans med befintlig produktionsanläggning i Öjebyn ger en produktionskapacitet på 2400 lägenheter/år
Arbetstillfällen: ca 150 exkl. byggarbetsplatser, underentreprenörer och leverantörer.
Hållbarhet: Hela fabriken försörjs av solenergi på fabrikstaket och fjärrvärme från grannen SunPine AB.
Invigning: 19 dec 2017
I drift: januari 20