Byggboomen i Finland avtar något

2017 påbörjades 37 000 nya bostadsbyggen i Finland. Foto: Byggförbundet/Rakennusliitto

Konjunkturgruppen för den finländska byggbranschen (Raksu) har publicerat sin uppskattning av byggverksamheten under åren 2017-2018. Tillväxten inom byggandet håller på att avta jämfört med fjolårets exceptionella utveckling. Hela byggproduktionen ökar enligt Raksus uppskattning med 1-3 procent år 2017.

I fjol påbörjades 37 000 nya bostadsbyggen. Sysselsättningen förbättrades klart inom hela ekonomin tack vare det livliga byggandet.

Bygglovsutvecklingen har varit mycket kraftig under slutet av 2016. Ökningen har varit speciellt stor i fråga om höghus. Början av året ser positivt ut, men bostadsinvesterarnas beteende medför vissa osäkerheter för prognosen. Antalet nya fritt finansierade hyresbostäder som blir färdiga i år är betydligt större än under de föregående åren. De nya höghusbyggen kan minska hastigt om investerarbesluten förändras, vilket kan leda till stora växlingar.

Tillväxten beräknas vara låg eller till och med negativ år 2018, och den torde ligga mellan -1 och + 2 procent. Raksu förutspår att man inleder 32 000 - 34 000 nya bostadsbyggen i år. Nästa år beräknas antalet nya bostadsbyggen vara några tusen mindre än i år. Det övriga husbyggandet minskar jämfört med fjolåret eftersom stora industribygginvesteringar blir färdiga.

Tillväxten inom mark- och vattenbyggnaden beräknas avta till 1-2 procent i år. Nästa år kan framför allt industribyggandet återupplivas bland annat tack vare planerade stora barrcellulosafabriks- och kärnkraftverksprojekt som eventuellt kan komma att starta. Reparationsbyggandet förutspås växa med 1-2 procent i år och nästa år.

Regionalt sett är byggandet livligast i huvudstadsregionen och i Tammerfors, men man förväntar sig en tämligen positiv utveckling även på andra universitetsorter