Svenska Bostäder erbjöd stockholmarna 26 088 bostäder 2016

Foto: Svenska Bostäder.

Under 2016 kunde Svenska Bostäder, tillsammans med dotterbolaget Stadsholmen, erbjuda stockholmarna totalt 26 088 lägenheter i 692 fastigheter. Det bokförda värdet av fastigheter uppgick till  mer än 20 miljoner kronor och omsättningen till 2,5 miljoner kronor enligt senaste årsredovisning.

2016 färdigställdes 495 nya lägenheter. I planen för byggstarter under de kommande tre åren finns över 3 000 lägenheter.