"Sverige behöver 700 000 nya lägenheter fram till 2025"

SABO har försökt hitta samarbetspartner i Tyskland. Senast i oktober 2017 träffade man representanter för tyska byggbranschen i Berlin. Syftet var att förbättra förutsättningarna för ökad konkurrens och fler anbud i Sverige. Foto: CreativeCommons, kredit: ArtisticOperations

Det behöver byggas 700 000 nya lägenheter i Sverige fram till 2025, anser SABO Genom att erbjuda en upphandling som är standardiserad vill SABO minska arbetsinsatser och risker för de utländska bolagen. Bolagen kan återanvända sina anbud när de konkurrerar om kontrakt och genomföra sina byggprojekt många gånger i rad om de är framgångsrika i upphandlingarna.

SABO har försökt hitta samarbetspartner i Tyskland. Senast i oktober 2017 träffade man representanter för tyska byggbranschen i Berlin. Syftet var att förbättra förutsättningarna för ökad konkurrens och fler anbud i Sverige.

Nybildade bolaget Framtiden Byggutveckling, som ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen har i uppdrag att öka byggtakten. Anna Nordén, chef för Byggutvecklings utvecklingsavdelning talar om betydelsen av att delta på resan:

”Vi har stora utmaningar framför oss i Göteborg. För att kunna öka byggtakten måste vi få till effektiviteten. En väg är att närma sig industrialiseringstänk vid byggnation. Men vi måste också säkra kapaciteten på marknaden och om det kräver att vi åker utanför landets gränser, så gör vi det.”