HSB vinnare i marksanvisningstävling i Örnsköldsvik

 HSB står som vinnare i Örnsköldsviks kommuns markanvisningstävling för kvarteret Bryssel i centrala Örnsköldsvik.

Under hösten 2016 utlyste kommunen en tävling för att få nya idéer om hur en centralt belägen tomt skulle kunna bebyggas på ett sätt som skapar mervärde till stadskärnan. Totalt lämnades fyra bidrag in till markanvisningstävlingen där alltså HSBs förslag segrade.

Juryn, bestående av bland andra kommunens stadsarkitekt och mark- och planeringschef, motiverar sitt val följande:

”HSBs förslag har med önskvärd tydlighet svarat på markanvisningstävlingens målbild och förutsättningar. Den föreslagna bebyggelsen harmonierar med sin lugna och tydliga arkitektur både med intilliggande bebyggelse och med det omgivande stadslandskapet. Sockelvåningens lokaler med generösa skyltfönster mot gatan, de tydligt grupperade fasaderna med integrerade balkonger och loggior mot gatan samt ett gediget fasadtegel signalerar stadsmässighet. Bidraget presenter även ett genomtänkt förslag för parkeringslösning integrerad med attraktiv utemiljö för boende.”

Det vinnande bidraget kommer att ställas ut på plan 1 i kommunhuset Kronan, Järnvägsgatan 6 i Örnsköldsvik inom kort

Ett reservationsavtal kommer nu att tecknas mellan HSB och Örnsköldsviks kommun. Det innebär att HSB får delaktighet i detaljplanearbetet och ensamrätt att exploatera markanvisningsområdet.