Södra Änggården utvecklas med 500 bostäder

Illustration: Oki Doki arkitekter

Hökerum Bygg kommer tillsammans med Bonava, Peab bostad och Magnus Månsson Fastigheter att utveckla ett helt nytt bostadsområde med runt 2000 bostäder i Högsbo, nära Slottsskogen, Linneplatsen och Botaniska trädgården i Göteborg.

Området håller nu på att detaljplaneras och byggnationen beräknas komma igång hösten 2019 och pågå under fem år.

Göteborgs Stads jubileumssatsning är ett initiativ från Göteborg för att få extra fart på stadens bostadsbyggnation. Fram till 2021 - då Göteborg firar 400 år - ska ska 7000 bostäder utöver den ordinarie byggnationen stå färdiga i Göteborg. Att vara en del av jubileumssatsningen innebär en garanti för att projektet prioriteras både i planerings och projekteringsstadiet. Tiden fram till byggstart kommer Hökerum Bygg att arbeta med planering och projektering av bostäderna som de planerar att bygga i tre etapper. 

- Vi är mycket glada och stolta över att få vara en del av att ytterligare utveckla och förverkliga den vision som Platzer har skapat för Södra Änggården. Tillsammans med övriga exploatörer kommer vi att bygga en helt ny stadsdel med varierad arkitektur och hållbarhet i fokus. Vi ser fram emot att genom vår medverkan få inspirera människor till ett nytt sätt att leva och bo, säger Hökerum Byggs VD Viktor Ståhl