Nya markanvisningstävling för vidareutveckling av Vallastaden

Bild: Linköpings kommun.

Linköpings kommun öppnar en markanvisningstävling för ytterligare 90 bostäder och sex radhustomter i Vallastaden. Inriktningen kommer vara densamma som för övriga i stadsdelen, med fokus på mångfald, innovation och miljötänk.

De 90 bostäderna kommer att vara uppdelade på åtta tilldelningsområden, som omfattar 75 lägenheter i flerbostadshus, 14 radhus och en friliggande villa. Förutom dessa kommer sex radhustomter säljas via mäklare.

Målet med tilldelningarna via mäklare är att nå ut till de köpare som brinner för Vallastadens unika möjligheter, men som ännu inte hittat dit. Radhustomterna kommer att marknadsföras under bo- och samhällsbyggnadsexpot Vallastaden 2017.

– Nu fortsätter vi med utbyggnaden av Vallastaden. I denna markanvisningsomgång går vi ut med kvarvarande tilldelningsområden i de redan påbörjade kvarteren i stadsdelen. Det är ett tillfälle för nya aktörer att komma in och sätta sin prägel på stadsdelen, säger kommunens projektledare Jonas Lundgren.