Sandvikenhus bygger igen i Järbo

-Sandvikenhus ska enligt Bostadsförsörjningsprogrammet tillföra 40 lägenheter per år. Foto: Sandvikenhus AB

Sandvikenhus kommer att bygga i Järbo för första gången sedan 90-talet, något som många visat intresse för. 60 personer har redan listat sig på intresseanmälan för lägenheter med inflytt kring årsskiftet 18/19 och hundratals har tagit chansen till medborgardialog.

-Det är ett strategiskt val att bygga i en kommundel och inte bara centralt. Sandvikenhus har ett ansvar för att hela kommunen ska leva och vi har fått starka önskemål från framförallt äldre att man vill fortsätta bo på samma ort även när man inte orkar med ett hus, säger Sandvikenhus VD Stefan Lundqvist.

I december 2016 kallade Sandvikenhus för första gången till ett dialogmöte i Järbo och responsen var enorm; 200 personer kom och 42 personer lämnade intresseanmälningar. 67% av de intresserade har idag ett eget hem som de kan vilja byta mot en nyproducerad lägenhet. I onsdags den 27 sept. kallade så Sandvikenhus till ett uppföljande möte och även denna gång var intresset stort; 100 personer kom och det genererade 18 intresseanmälningar.

Entreprenören Eriksson Bygg AB börjar i dagarna röja mark, platsen är belägen vid Idrottsplatsen i Järbo. Planen är att de första stommarna anländer i februari 2018. Det blir två hus med totalt 20 lägenheter. Många har önskat att ett hus blir +55 boende och det planerar Sandvikenhus för. Vid styrelsemötet nästa vecka kommer styrelsen fatta beslut om huruvida alla lägenheter tillförs den ordinarie kön eller om en del av de 20 lägenheterna blir enligt ”först till kvarn” principen, detta i så fall för att även ge dem en chans som inte samlat köpoäng.

Fakta

  • -Sandvikenhus har idag 138 lägenheter i Järbo, merparten byggdes under 60-talet förutom 16 lägenheter som producerades 1992.
  • -Sandvikenhus ska enligt Bostadsförsörjningsprogrammet tillföra 40 lägenheter per år.
  • -Budget för Järbo är 40mkr inkl moms.
  • -Nästa stora byggprojekt för Sandvikenhus är ett trygghetsboende på Sveavägen.