Nytt Regionens Hus i Göteborg

De lägre husen i den nybyggda delen utgör en fond till stationshuset från slutet av 1800-talet. Bild: White Arkitekter
Moderna glasfasader kontrasterar mot det mattgräddvita gamla stationshuset. Bild: White Arkitekter

 

Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter ska samlas i Nya Regionens Hus intill centralstationen i Göteborg. Byggnationen är en satsning för miljön, medarbetarna och för Västra Götalandsregionen som varumärke.  

- Idag pendlar många medarbetare in till Göteborg och det blir onödiga resor. Regionens Hus hamnar precis vid Göteborgs centralstation och när Västlänken är byggd kommer läget att bli ännu bättre. Samordningen innebär också ökad kostnadseffektivitet för Västra Götalandsregionen och bättre samarbete mellan verksamheterna. Medarbetarna får samtidigt hållbara, moderna miljöer att arbeta i, säger Henrik Erdalen, ombud för Västfastigheter som förvaltar bland annat regionens sjukhus.

840 miljoner kronor investerar Västfastigheter i fastighetsprojektet Nya Regionens Hus som består av två sammanhängande huskroppar. Kontorshuset blir mittpunkten i den största stadsomvandlingen i Göteborgs moderna historia och kommer att ge den centrala staden ett nytt utseende och innehåll. För att öka säkerheten får huset en publik zon och en arbetszon för personal samt inbjudna. Det kommer också att innehålla konferensutrymmen, lokaler för representation, två nämndsalar för förtroendevalda och en restaurang som även allmänheten kan använda.

Gammalt plus nytt blir ett

Entrén blir i det delvis byggnadsminnesmärkta ”Vita huset”, Bergslagsbanans drygt 130 år gamla stationshus som ritades av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien.

- Vi tycker att vi gör något som är riktigt bra. Vi återställer ett fint gammalt stationshus som har renoverats sönder under åren och lägger till ett modernt hus, säger Henrik.

Ambitionen är att stationshuset ska få tillbaka sin ursprungliga karaktär med hjälp av dagens teknik. Bland annat göms byggnadens teknikutrustning undan i flera decimeter höga träsocklar.

- Dagens krav på tillgänglighet gör ombyggnaden till en utmaning, men osynliga installationer är något vi har jobbat en hel del med i stationshuset för att behålla det tidstypiska, säger han.

Högt och lågt får kontrastera

Kontrasten mellan det låga stationshuset från 1800-talet och det resliga, nya höghuset har använts som ett verktyg i gestaltningen av arkitekterna. Låghusdelen får fem våningar och den sammankopplade höghusdelen blir 15 våningar hög, något som gör att hela huskroppen påminner om ett stiliserat L. Detta L blir arbetsplats för 1 300 administrativa medarbetare som kan flytta in under senvåren 2019, under förutsättning att bygget fortsätter att gå framåt planenligt som hittills.

- Fasaden på det låga huset är klar, likaså stommen till höghuset där arbetet med fasaden pågår just nu, säger Henrik som hoppas att det nya huset ska leda till ett ökat samarbete mellan de administrativa enheterna och ge medarbetarna en enklare, mer hållbar arbetsvardag.

Text: Susanne Ringheim Kilje

Fakta Nya Regionens Hus i Göteborg
Byggnadssätt (nybyggnad): stålbalkar och prefabricerade mellanbjälklag i betong
Nybyggnad: 22 000 kvadratmeter
Ombyggnad: 6 000 kvadratmeter
Kostnad inklusive markköp, exklusive inredning: 970 miljoner kronor
Uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen
Byggherre: Västfastigheter AB
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekt: White Arkitekter AB
Konstruktör: Cowi AB
Byggstart: maj 2016
Överlämning till kund: april 2019