Locum anlitar Byggmästargruppen vid Danderyds Sjukhus

Bild: Byggmästargruppen.

 

Stockholms läns Landsting har via Locum tilldelat Byggmästargruppen en byggentreprenad i byggnad 39, Danderyds Sjukhus.

Denna Entreprenad ingår i moderniseringen av befintlig byggnad 39 plan 1-3 där nya vårdavdelningar för Rehab samt nya administrationslokaler ska byggas samt iordningställande av nytt yttertak och nytt fläktrum.

Fastigheten som ligger på Danderyds sjukhusområde Adress Gula vägen. Med denna ombyggnad förstärker vi ytterligare vår profil som ”Byggmästare” och vår Lokalanpassningsavdelning specialiserar sig på sjukhusombyggnader.

Ombyggnaden genomförs under tiden november 2017 till november 2018.