Polygon och AK-konsult köper Metodia i Uppsala

Bild: Polygon AK-konsult.

Polygon och AK-Konsult har förvärvat Metodia i Knivsta. Förvärvet ska stärka upp inom kundsegment nybyggnation i Storstockholm där Metodia tillhandahåller fuktmätningar och rådgivning inom fuktsäkerhet till ett stort antal byggföretag.

- Metodia har hög kompetens och passar väl in i Polygon och AK-konsults erbjudande. De har kompetent personal, långa kundrelationer och delar våra värderingar. Därför är vi övertygade om att förvärvet kommer att slå väl ut, säger Thomas Perman, VD för Polygon och AK-konsult.

För det nyförvärvade bolaget innebär det att medarbetarna får tillgång till Polygon och AK-konsults tekniska utrustning och resurser för utbildning, marknadsföring och försäljning. Verksamheten kommer inte att förändras utan istället stärkas i samband med förvärvet.

Polygon och AK-konsult har efter förvärvet cirka 170 medarbetare fördelat över hela Sverige.

Verksamheten har sin bas i Uppsala, men verkar i hela Stockholmsregionen.

- Vi vill ta en aktiv roll när det gäller att konsolidera branschen och vi vill säkerställa en mer professionell hantering av fuktproblematiken. Med förvärvet får vi en större kritisk massa och får på så sätt större effekt på marknaden, fortsätter Thomas Perman.