Sweco förvärvar danska arkitektbyrån Årstiderne

Bild: Holger Ellgaard.

Nyligen har Sweco köpt danska byrån Årstiderne Arkitekter. Genom förvärvet utökar Sweco erbjudandet inom arkitektur och tekniska konsulttjänster i Danmark.

- Sweco har en stark historik av tillväxt genom förvärv och detta förvärv ligger i linje med vår strategi om att erbjuda helhetslösningar till våra kunder. Samtidigt stärker vi vårt europeiska ledarskap. Tillsammans blir vi det första konsultföretaget på den danska marknaden med ett fullt integrerat erbjudande för arkitektur och tekniska konsulttjänster. Årstiderne Arkitekter och Sweco Danmark kompletterar varandra perfekt och vi ser fram emot att integrera verksamheterna och möta kundernas efterfrågan med ett erbjudande som få andra kan tillhandahålla, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco.

-Våra kunder efterfrågar i allt högre grad helhetslösningar inom teknik och arkitektur, något vi genom detta förvärv kan erbjuda. Årstiderne Arkitekter har med sin 30 åriga erfarenhet byggt upp ett starkt erbjudande samt en välansedd och framgångsrik verksamhet. Detta förvärv ligger i linje med vår ambitiösa tillväxtplan på den danska marknaden. Tillsammans kan vi fortsätta att växa verksamheten och skapa ytterligare värde för kunderna genom att erbjuda en hel palett av expertis som ett företag, säger Dariush Rezai, affärsområdeschef, Sweco Danmark.

Årstiderne Arkitekter kommer tillsammans med Swecos 22 danska arkitekter att bilda en ny division under affärsområde Sweco Danmark. Den nya divisionen kommer att ledas av Årstiderne Arkitekters vd, Torben Klausen, som därmed också blir en del av Sweco Danmarks ledningsgrupp.

Förvärvet är villkorat av godkännande från danska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras under första kvartalet 2018.