JM svanenmärker all produktion av egna bostäder

JMs VD och koncernchef Johan Skoglund. Fotograf: Magnus Liam Karlsson

Nu ska alla JM's egna bostäder som byggs hädanefter miljömärkas med Svanen. Tanken är att bolagets mångåriga arbete för frisk miljö och hållbar utveckling ska bli synligare för bostadskunderna.

– Vi är det första nordiska byggbolaget som Svanenmärker hela koncernens produktion av egna bostäder. Det här är ett naturligt steg i vår strävan efter att vara marknadsledande på hållbart boende, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef på JM.

Miljömärkningen innebär att Svanen granskar JMs miljöarbete, exempelvis valet av sunda material som ger en hälsosam innemiljö. Svanen kontrollerar även att husen byggs fuktsäkert, har god ventilation och ett bra insläpp av dagsljus.

– Det innebär en enorm kraft åt hållbart nordiskt byggande att JM nu klarar Svanens kriterier och bygger Svanenmärkta bostäder i samtliga nordiska länder där de är verksamma, säger Ragnar Unge, vd på Svanen.

JM har ett metodiskt miljöarbete sedan början av 1990-talet. Sedan 2008 bygger företaget hus som använder 25 procent mindre energi än kraven i Boverkets byggregler. Man har även halverat sina utsläpp av klimatgaser, jämfört med år 1990. Målet är att de klimatpåverkande utsläppen ska vara nära noll år 2030.

– Eftersom vi har haft ett strukturerat miljöarbete under så många år var det jämförelsevis lätt att anpassa verksamheten efter Svanens krav, säger Per Löfgren, hållbarhetschef på JM.

I Sverige fick man sin grundlicens av Svanen i slutet av december. Varje enskilt byggprojekt kommer sedan att granskas av Svanen och få sin egen märkning. Grundlicenserna för JM i Norge och Finland blir klara under januari månad.

Det är de byggprojekt som påbörjas att projekteras från och med 2018 som kommer att Svanenmärkas. Tidigare byggda bostäder har i stort sett samma prestanda men kan inte Svanenmärkas retroaktivt.