Oslo får ett nytt Munchmuseum

Museet blir ett modernt konstmuseum för Edvard Munchs konst samt ett nytt landmärke för Oslo. Bild: Arkitektbyrån Estudio Herreros

Oslo är en trevlig stad i snabb utveckling med mycket att se och uppleva. Bakom Operan som invigdes 2008 byggs området Bjørvika och där ska även det nya Munchmuseet Lambda stå klart år 2020.

Ahlsell har tecknat avtal med Skandinaviska Glassystem, SGS som ansvarar för byggnationen av museets 12 300 kvadratmeter stora glasfasad. Avtalet omfattar bland annat material till upphängning av fasaden, diverse förbrukningsmaterial, verktyg, arbetskläder och stationärt fallskydd.

Museet är indelat i två huvudfunktioner: basen, kallat Podium, där alla publika funktioner ryms samt det 60 meter höga tornet där alla museets kärnfunktioner med utställningar och exponering av konst finns. Tornet består av en sluten del mot öst i betong och ett öppet vertikalt rum mot väst där man kan färdas mellan de olika utställningarna samtidigt som man ser ut över Oslo.

Museet kommer också att hålla hög miljöprofil då Enova valt att investera drygt 13 miljoner norska kronor i miljöteknik i projektet.

Beställare är Oslo kommun och arkitekt är den spanska arkitektbyrån Estudio Herreros, som vann en arkitekttävling med sitt förslag Lambda redan 2009. 

Källa: Ahlsell