Källdalsskolan står klar i Uddevalla sommaren 2020

Bildkälla: Nylin & Myhrberg Källdalsskolan är Uddevalla kommuns största skolprojekt på många år.

Text: Annika Wihlborg

I stadsdelen Källdal i Uddevalla står F-6 skolan Källdalsskolan klar sommaren 2020. Källdalsskolan kommer att ha plats för 580 elever och utöver undervisningsutrymmen kommer skolan även att innehålla grupprum, tillagningskök, skolmatsal samt en fullskalig idrottshall.

I den nya skolan kommer det även att finnas ett Infotek med ytor för allmänheten. På Infoteket planerar kommunen ett bibliotek, teaterlokal, konferensrum, grupprum, café och ett rum med keramikugn för exempelvis kursverksamhet.  Även idrottshallen ska kunna hyras ut till föreningar på kvällar och helger.

Skolgård indelad i olika teman

På Källdalsskolan kommer det också att finnas en träningsskola för elever med funktionsnedsättning samt särskola. Skolgården kommer att delas in i olika teman: den aktiva gården, djungeln, skogen och innergården. I samband med byggnationen av skolan satsar Uddevalla kommun på energieffektivitet, bland annat genom att installera solpaneler på taket.

Hösten 2017 upptäckte byggentreprenören Tuve Bygg och Uddevalla kommun brister i konstruktionshandlingarna för Källdalsskolan. Eftersom säkerheten inte kunde garanteras stoppades bygget i december 2017. I april 2018 kunde det återupptas igen. Även om bygget blev försenat räknar man ändå med att den nya skolan kan ta emot sina första elever lagom till skolstarten höstterminen 2020.

– Det här är det enskilt största byggprojektet i kommunen på drygt tio år. Bygget fortskrider enligt plan, vi har precis gjutit grundplattan för skolbyggnaden, säger Frida Olsson, projektledare för Källdalsskolan på Uddevalla kommun.

Faktaruta; Källdalsskolan, nybyggnad av skola och idrottshall i Uddevalla

Byggherre: Uddevalla kommun

Generalentreprenör: Tuve Bygg

Omfattning: 12000 kvm

Tidsram: Byggstart augusti 2017, beräknas stå klart juni 2020

Arkitekt: Nylin & Myhrberg