Framgångsrik renovering och utbyggnad av Morö Backe Skola i Skellefteå

Morö Backe Skola är numera en av Skellefteås största skolor.

Text: Annika Wihlborg

Morö Backe Skola i Skellefteå har i drygt två års tid har arbetet med att omvandla skolan från en F-5 till en F-9 skola. Lagom till höstterminsstarten 2018 kunde den nyrenoverade och utbyggda fastigheten invigas. Den befintliga skolbyggnaden har fått ett rejält ansiktslyft och dessutom är en tillbyggnad för högstadiet på plats.
 

Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle Morö Backe Skola stå klar hösten 2019, men byggarbetet har gått snabbare än väntat och den ombyggda skolan kunde alltså invigas redan till höstterminsstarten 2018.

Projektet bestod dels av renovering och dels nybyggnation av den nya högstadieskolan. I tillbyggnaden finns bland annat utrymmen för undervisning i bild, musik, slöjd och hemkunskap. Här finns dessutom grupprum, skolbibliotek, ett café för eleverna, kök, matsal och en fullstor idrottshall.

Från 400 till 700 elever

Ombyggnationen har skett i två etapper, redan efter påsklovet 2017 kunde hälften av eleverna och personalen flytta in i sina nyrenoverade lokaler. Det enda som återstår i projektet är utemiljön i form av skolgårdar. De beräknas vara klara under 2019. Tidigare inrymde Morö Backe Skola drygt 400 elever, men efter renoveringen och utbyggnaden finns det plats för drygt 700 elever.

– Hela byggprojektet har fortskridit enligt plan, vilket till stor del beror på att vi har haft en så god samverkan med alla involverade entreprenörer. Skolan har fått en stor uppmärksamhet eftersom vi har använt mycket trä i byggnaden, bland annat i merparten av stommen, säger Emma Sundelin, projektchef på Skellefteå kommun.  

Faktaruta; Morö Backe skola, om- och tillbyggnad av F-9 skola i Skellefteå

Byggherre: Skellefteå kommun

Byggnadsentreprenör: Peab

Arkitekt: MAF Arkitektkontor

Omfattning: 7300 kvadratmeter

Projektkostnad: 215 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart juni 2016, invigdes vid höstterminsstarten 2018

Bildkälla: MAF Arkitektkontor