Helsingborgs lasarett moderniseras och byggs ut

Den nya vårdbyggnaden byggs med stor flexibilitet för att kunna anpassas till framtida behov.
Projektet består både av ombyggnation och nybyggnation.
Målsättningen är att tillbyggnaden ska miljöklassas.

Text: Annika Wihlborg

Fram till år 2025 gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs sjukhusområde. Målet är förbättrad vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav. Satsningen består dels av ombyggnation av befintliga lokaler och dels av en helt ny vårdbyggnad.

Lasarettets befintliga byggnad renoveras och moderniseras för att kunna svara upp till framtidens krav på ljusa och moderna lokaler med generella vårdrum, enkelrum så långt det är möjligt åt samtliga inlagda patienter, en ny operationsavdelning och en renoverad röntgenavdelning. Här byggs även en ny toppmodern neonatalavdelning där mamma och barn kan vårdas tillsammans samt ytor för en samlad vuxenpsykiatrisk verksamhet.  

I september i år togs även första spadtaget till Helsingborgs lasaretts nya vårdbyggnad som ska inrymma psykiatri, somatiska avdelningar, ett produktionskök och utbildningslokaler. Byggnaden blir stor, ytan motsvarar sex fotbollsplaner.

Siktar på miljöklassad byggnad

I samband med ombyggnationen skapas även ett tydligt huvudstråk på lasarettsområdet. Byggherren Region Skåne satsar även på att skapa et sammanhängande parkområde, gröna tak som ska kunna nyttjas av personal och patienter och tillgängliga utemiljöer. 

– Mycket fokus ligger på långsiktig hållbarhet och flexibilitet, målet är att miljöklassa den nya byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå silver, säger Peder Lindblad, arkitekt på Link Arkitektur, som står för den nya vårdbyggnadens utformning.

Faktaruta; Helsingborgs lasarett, ombyggnad och tillbyggnad av lasarett i Helsingborg

Byggherre: Region Skåne

Byggledare: Byggadministration Harald Olsson

Generalentreprenör:

Arkitekt: FOJAB arkitekter, Link Arkitektur

Omfattning: Ombyggnation av 74 000 kvm, nybyggnad 46 000 kvm

Byggkostnad: 6,1 miljarder kronor

Tidsram: Byggstart vår 2018, hela projektet beräknas stå klart 2022.

Bildkälla: Link Arkitektur