Bekvämt skärgårdsboende på Mossholmen

Kvarteret Nordsjö blir ett havsnära boende i Tjörns kommun. Bildkälla: Mats & Arne Arkitektkontor
Bildkälla: Mats & Arne Arkitektkontor Kvarteret vänder sig bland annat till människor som tycker om båtliv
Bildkälla: Mats & Arne Arkitektkontor På Mossholmen växer ett helt nytt boende i skärgårdsmiljö fram.

Text: Annika Wihlborg

På Mossholmen i Tjörns kommun byggs 33 bostadsrättslägenheter i kvarteret Nordsjö. I juni 2019 står lägenheterna, som ligger precis vid vattnet och mitt i den vackra skärgårdsnaturen, klara.

Mossholmen växer fram som ett nytt kustsamhälle dit allt fler flyttar för ett bekvämt boende året runt. Kvarteret Nordsjö byggs på Mossholmens västra kaj. De 33 lägenheterna fördelas på tre hus och varje hus förses med en vindsvåning.

Öster om bostadshusen anläggs en skyddad entrégård med parkmiljö, besöksparkering och miljörum. Parken karaktäriseras av typiskt bohuslänskt krypande och klättrande växtlighet. De boende på markplan får tillgång till stora terrasser och mellan de två södra husen görs en passage från entrégården till bryggan.

De tre husen byggs med sadeltak och fasaderna mot väster kläs i glas med stora skjutpartier. Balkongerna på de övre våningsplanen har fått en böljande form ska påminna om vågor och förstås anknyter till kvarterets havsnära läge.

Faktaruta; Kvarteret Nordsjö, nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn

Byggherre: HB Rune Johansson & Co Mossholmens Marina

Byggnadsentreprenör: Per Jacobsson Byggnads

Arkitekt: Mats & Arne Arkitektkontor

Omfattning: 33 bostadsrättslägenheter

Byggkostnad: 50 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart mars 2018, beräknas stå klar juni 2019