Nibe visar upp solcellspaket

Foto: Nibe

Idag vet vi att effektiva värmepumpar är en förutsättning för att uppnå gällande BBR-krav på inköpt el. För att nå morgondagens mål kan det behövas ytterligare en väg. Det är vad Nibe nu tar fasta på genom sin satsning på färdiga solcellspaket som låter hus producera sin egen el, som bolaget visar upp på Nordbygg.

Nära-noll-energihus och Passivhus är på allas läppar idag. Med en allt mer avancerad teknik kan vi presentera värmepumpar som klarar av att ge värme med mindre tillförd energi än vad vi trodde var möjligt för bara några år sedan. Men kraven höjs löpande och det är alltid en fråga om hur mycket den sista besparingen får lov att kosta i termer av utveckling och investeringar. En lösning på detta kan därför vara att låta huset producera egen el och det är vad Nibe nu satsar på med sina färdiga solcellspaket. – Nibe Solcellspaneler kan generera cirka 3 000 kWh förnyelsebar el per år och det kan innebära en sänkning med upp till 5 kWh per kvadratmeter vad gäller tillförd energi. Denna möjlighet till extra energireduktion ger förutsättningar för att en normalvilla ska klara de energikrav som Boverket har satt att ett hus får göra av med gällande värme, ventilation och varmvatten, säger Richard Carlholmer, på Nibe. Produktion av el är en logisk utveckling för Nibe. Hittills har det mest handlat om att utveckla effektiva värmepumpar som drar så lite el som möjligt i förhållande till vad de levererar i form av värme. Att se till så att hus även producerar den el de själva använder är nästa naturliga steg och det är detta som Nibe just har tagit.