Ytterby Centrum – ett avslut med kvalitet

De två sista huskropparna markerar ett slutskede av nybyggnationen av Ytterby Centrum. Byggnaden har inspirerats av den närliggande tågstationen. Bild: Mats och Arne Arkitektkontor

Upprustningen av Ytterby Centrum i Kungälv är nu inne i ett slutskede och det dags för ett färdigställande av de två sista husen i kvarteret. Ett kvarter som ska betona tyngdpunkten för Ytterby Centrum.

Ytterby Centrum är inne på slutetappen. Det är mångårig process av nybyggnad av bostadskvarter och upprustning av allmänna ytor som nu går i mål. De två sista huskropparna ska vara klara till första oktober och till första december i år.  Det första huset består av ett äldreboende med 54 stycken lägenheter och en bottenvåning med pizzeria, apotek, tandläkare med mera, medan det andra huset består av 55 stycken hyresrätter och en bottenvåning med vårdcentral. 

– Det brukar vara knepigt att bygga i ett centrum, men i detta projekt har gått smidigt då dessa två hus ligger som i ett eget kvarter, säger Kaj Dahlberg, byggledare från Mats och Arne Arkitektkontor. Skillnaden från de andra existerande husen är inte radikala, då detaljplanen föreskriver att husen ska ha en ljus färgskala. Det som är speciellt med just dessa hus är att de har hämtat inspiration från den gamla stationsbyggnaden som ligger bredvid, där fasaden i tegel går i mörkare brunskala. – Brunskalan har vi tillämpat på nedre planet i de nya byggnaderna genom att mura med ett melerat genomfärgat tegel med färgtoner från stationen. Tegelfasaden ger en förhöjd kvalitetskänsla och betonar att kvarteret är tyngdpunkten i Ytterbys snart färdiga centrum.