Buildsmart lägger grönt tak på äldreboende

Bild: Tengbom

Oskarslunds vårdboende i Karlstad får nu ett miljövänligt tak från Buildsmart, som ägs av Derbigum. Nybygget täcks till en del av ett grönt tak med sedum, ovanpå ett tätskikt. Samtidigt får en annan del av taket ett tätskikt som innehåller ett mineral som neutraliserar luftens koldioxid.

Huset byggs av Peab på uppdrag av Karlstad kommun och taket läggs av Din Takläggare i Arvika. Vårdboendet ska vara klart för inflyttning i slutet av nästa år. 

Det nya vårdboendet i Karlstad ska rymma 95 lägenheter och är anpassat för demenssjuka. Byggnaden ligger tätt intill naturen, och ska inrymma alla funktioner som behövs för de boende. Arkitekter är Tengbom, med Ingela Marvik som ansvarig arkitekt.

Nybygget har en genomgående miljövänlig profil där tätskiktet är en viktig del. Derbigumtätskikt läggs på 6 600 kvadratmeter, där ungefär hälften består av Derbigum Olivin som innehåller ett mineral som heter olivin. När det regnar på taket reagerar det med vattnet och bildar tillsammans med luftens koldioxid ofarliga ämnen som rinner bort med regnvattnet. På så sätt kan en del av koldioxiden neutraliseras och taket kan bidra till att bekämpa växthuseffekten.

– Våra tak har ofta en miljöfunktion, allt från rakt igenom ekologiska tätskikt till tak som kan sänka energikostnaderna genom att reflektera bort solljus. När man bygger hållbart är det även viktigt att tänka långsiktigt, så att byggmaterialen både tillverkas miljövänligt och kan återvinnas, säger Bengt Løkke, vd för Buildsmart och Derbigum Norge.

Miljötänket är konsekvent även i andra delar av byggnaden, till exempel genom att solfångare används för att värma varmvattnet. Byggnaden blir en certifierad Miljöbyggnad, minst på silvernivå, och kommer stå färdig i december 2016.