Strandängstak vinner Gröna Tak-pris

Foto: Jonatan Malmberg

Kvarteret Koggen i Västra hamnen i Malmö, som ägs av MKB Fastighets AB, vann Gröna Tak-priset 2015 för sitt strandängsbiotoptak.

Under 2013-2014 byggde MKB kvarteret Koggen med 52 hyresbostäder. Tillsammans med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova satsade bolaget tre miljoner kronor på biologisk mångfald i kvarteret. Satsningen innebar bland annat stenbeläggning som renar luften och gröna miljöer som bidrar till att djur och växter trivs i stadsmiljö.

– På taket har vi planterat växter som i normala fall återfinns på en strandäng. Under våren och sommaren är taket otroligt vackert i olika toner av rosa och lila, och skapar en strandkänsla även för de som inte har havsutsikt, berättar Maria Nilsson, byggprojektledare hos MKB.

Scandinavian Green Roof Award är ett årligt pris som tilldelas den byggherre med det bästa och mest ambitiösa gröna takprojektet i Skandinavien. Med priset vill Scandinavian Green Roof Association lyfta fram byggherrar som går i bräschen för grön tak- och stadsutveckling. Föreningen har sedan 2000 delat ut priset till pristagare runt om i Skandinavien. Redan 2014 fick Koggen ett hedersamt andra pris för sitt gröna tak i samma tävling.