HSB bygger bostäder i Hovås

Bild: HSB

Den 17 januari fattade byggnadsnämnden i Göteborgs Stad beslut om att detaljplanerna ”Norr om Uggledal” och ”Närcentrum Brottkärr” ska ställas ut för samråd. Planerna avser ett större område väster om Brottkärrsmotet, kring Origohuset, som kallas för nya Hovås. Sammanlagt handlar det om runt 900 bostäder och 30 000 kvadratmeter för handel, service och kontor.Projektet planeras med hjälp av mer än 7000 önskemål från grannar och andra intresserade. Ur alla idéer har en vision växt fram. Nya Hovås är ett samverkansprojekt mellan Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB, NCC, Next Step Group, Sverigehuset och Tornstaden. Företagen vill erbjuda både bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.   – Med inspiration bland annat från dansk och holländsk, nyskapande arkitektur tänker vi oss ett mångfacetterat uttryck med olika fasadstilar, höjder, material och färgsättningar. Det ska vara en både modern och mysig atmosfär. En blandning av kultur, kontor, handel och bostäder, säger Lena Andersson, chef för mark- och projektutveckling på HSB Göteborg.Dialogen med allmänheten startade i ett tidigt skede av planeringsprocessen. – Att det blir många bostäder är viktigt av många skäl. Det finns en stark efterfrågan på lägenheter från villaboende i området. Det är bostadsbrist i Göteborg och det hämmar tillväxten, säger Lena Andersson. Vi lägger också kraft på en attraktivare kollektivtrafik. Många vill föregå med gott exempel, ställa bilen och ännu fler lär det bli när biltullarna är verklighet. Därför planeras det för satsningar på förlängda kollektivtrafikkörfält, fler hållplatser, ökad turtäthet med mera.