KB utrustas av Beijer

Foto: Åke E:son Lindman

Beijer Electronics har via fastighetsintegratören Nordomatic vunnit en upphandling från Statens fastighetsverk. Myndigheten, som har till uppgift att förvalta statens egendomar, har valt en automationslösning för fastighetsdriften.

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, som ansvarar för att bevara de tryckta, skrivna och audiovisuella delarna av det svenska kulturarvet. Den nya fastighetslösningen kommer att styra den anrika byggnaden när det gäller HVAC (heating, ventilation and air conditioning), luftfuktighet, belysning, energimätning och hissövervakning.

Beijer Electronics kommer att leverera både mjuk- och hårdvara till Kungliga biblioteket. I leveransen ingår cirka 1 800 I/O, den nylanserade HMI-lösningen iX samt PLC-system. Produk­terna kompletterar det sedan tidigare levererade överordnade SCADA-systemet.