Klart för bygget av Örndalen

Foto: Jocke Lagercrantz

Exploateringsbolaget Örndalen genomför en nyemission om 10 miljoner kronor och tar in tre nya ägare i projektet. Örndalen i Vemdalen blir Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet, med planerad byggstart sommaren 2013.

- Med den nya ägarkonstellationen står vi starkt rustade såväl finansiellt som kompetensmässigt. Vi har nyligen ingått en avsiktsförklaring med Nordic Choice Hotels om ett upplevelsehotell och ser fram emot några intensiva år, säger Mats Svensson, styrelseordförande för Örndalen Exploatering AB, tidigare vd för Holiday Club samt Skistar i Åre och Vemdalen i ett pressmeddelande.

Nyemissionen omfattar 10 miljoner kronor. Det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation deltar, liksom Lupinen Fastigheter i Gävle och Skorvdalen, verksamt bland annat inom bygg och entreprenad. Även de tidigare ägarna Norrlandsfonden, Vema Invest och BE Lundborgs Konsult deltar i nyemissionen.

Planerad byggstart för Örndalen är sommaren 2013. Projektet är indelat i fyra etapper och omfattar fullt utbyggt cirka 7 000 bäddar. De sammanlagda investeringarna i Örndalen beräknas till cirka två miljarder kronor. De miljötillståndsärenden som är aktuella hanteras just nu av berörda myndigheter och Härjedalens kommuns beslut om detaljplan för området väntas inom kort.

Efter nyemissionen fördelar sig ägandet i Örndalen Exploatering AB som följer: Vema Invest AB (23 procent), Inlandsinnovation AB (22 procent), Norrlandsfonden (20 procent), BE Lundborgs Konsult AB (15 procent), Lupinen Fastigheter i Gävle AB (7 procent), Diös Fastigheter AB (5 procent), Skorvdalen AB (5 procent) och Jokarjo AB (3 procent).