Exploateringsavtal för Partille Port underskrivet

Bild: KF Fastigheter

KF Fastigheter, Peab, Partillebo och Partille kommun har undertecknat ett gemensamt avtal för områdets framtid.

Om några år har Partille centrum förlängts österut med flera nya kvarter för bostäder, handel och kontor. Här finns då närmare 800 nya lägenheter och 30 000 kvadratmeter för handel. I det nya området, Partille Port, ligger även Partille Arena.

Marken där Darosfabriken tidigare låg ägs i dag av KF Fastigheter och Peab som tillsammans med Partillebo och Partille kommun vill utveckla området som en levande stadsdel och inbjudande entré till Partille centrum från öst.

– Avtalet skapar förutsättningar för flera års bostadsproduktion i bästa centrumläge med snabba kommunikationer både med bil och med kollektivtrafiken till Göteborg och andra platser, säger Pär Falk, projektutvecklingschef, Peab i ett pressmeddelande.