Nu presenteras Örndalen Hotell

Bild: Millimeter Arkitekter

Örndalen Hotell och Spa kommer att bli hjärtat i det planerade Örndalen Resort i Vemdalen, Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet.Hotellkonceptet och arkitektskisserna är ett viktigt steg i utvecklingen. Projektet är indelat i fyra etapper och omfattar fullt utbyggt cirka 7 000 bäddar. De sammanlagda investeringarna i området beräknas uppgå till cirka två miljarder kronor och omfatta 300 årsarbeten.

– Det känns väldigt spännande att nu kunna presentera arkitektskisserna över Örndalen Hotell och Spa, säger Mats Svensson, styrelseordförande för Örndalen Exploatering AB och tidigare vd för Holiday Club i Åre samt Skistar i Åre och Vemdalen.

Hotellet kommer att bli hjärtat i Örndalen Resort och ligga granne med pulsgondolens bergstation och skidtorget där liftarna har sina dalstationer. Det representerar ett nytt sätt att bygga hotell i skandinavisk fjällmiljö där Millimeter Arkitekter i Stockholm har utvecklat arkitektskisserna. Hotellet kommer att totalt ha 156 rum och 23 hotellägenheter och en mängd aktivitetsmöjligheter året runt som bowling, bio, ett spa och familjebad och beräknas stå klart 2015. En avsiktsförklaring om hotelldriften finns med Nordic Choice Hotels.

Den plan som ligger till grund för hela Örndalen Resort har utvecklats av den världsledande amerikanske alpindesignern Mike Larson. Han har sedan tidigare bland annat skidorter som Beaver Creek och Vail på meritlistan. Grundtanken bakom resortens design är att allt boende ska ha ski-in, ski-outläge, vara nästan helt bilfritt samt ha en sammanhållen arkitektur. Projektet möter höga ambitioner vad gäller hållbarhet.

Samtidigt med arkitektskisserna, presenteras möjligheten för särskilt intresserade att teckna ett reservationsavtal för tomter i Örndalen. Det innebär att man förbokar en tomt mot en viss avgift.

– Det är väldigt många som visat intresse för Örndalenprojektet. Vi får nya förfrågningar hela tiden. Vi har nu över 300 som anmält intresse för att köpa tomt eller lägenhet. I första hand är det dessa som vi vill ge möjlighet att teckna ett reservationsavtal, säger Mats Svensson.

I våras beslutade länsstyrelsen i Jämtland att bevilja Örndalen Exploatering en dispensansökan för undantag från artskyddsförordningen för kungsörn. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Reservationsavtalen träder i kraft när projektet får slutgiltigt klartecken. Processen pågår och svar väntas före årsskiftet.

– Vi har vidtagit flera åtgärder i byggplanerna för att skydda det kungsörnspar som berörs av satsningen på Örndalen Resort, säger Mats Svensson.