Nytt koncept för energirenovering

Pilothuset på Länsmansvägen 32 i Stockholm. Foto: Paroc

Paroc, Nibe och Elitfönster har tillsammans skapat ett  koncept för energirenovering av småhus: Renzero.  

– Samarbetet är helt unikt i branschen och vi har definitivt tagit fram ett koncept som kommer att göra mycket för framtidens bostäder och vårt klimat, säger Anders Olsson, projektledare för Renzero i ett press meddelande.

På Länsmansvägen 32 i Stockholm genomför man just nu ett pilotprojekt där man testar Renzero-konceptet på ett enfamiljshus från 1945. Målsättningen är att ta husets energianvändning från 128 kwh/m2 till 25 kwh/m2 vilket motsvarar nivån för ett nybyggt passivhus.

Renzero-projektet startades 2011 av Paroc med visionen att skapa Sveriges första koncept för energirenovering av småhus. Konceptet skulle underlätta för husägare att energieffektivisera sina bostäder för framtidens miljökrav. Som samarbetspartners valdes Elitfönster och Nibe.

– Vi måste börja energieffektivisera vårt befintliga bestånd av småhus om vi ska lyckas nå klimatmålen och då är det viktigt att vi i branschen tillsammans arbetar för att hitta kostnadseffektiva och enkla lösningar. Några sådana har inte funnits tidigare, säger Anders Olsson, projektledare för Renzero.

Projektet kommer det närmaste året att utvärderas av Teknologiska forskningscentralen, VTT. Konceptet planeras finnas tillgängligt för beställning i början av 2014.

Fakta Bostäder står för 40 procent av Europas energianvändning vilket EU har som mål att halvera till 2050. För att nå målet har man fokuserat på att bygga nya energieffektiva hus. Men det räcker inte eftersom 80 procent av de hus som kommer vara bebodda 2050, redan är byggda idag. Det finns 1,5 miljon svenska småhus byggda före 1980 som är i stort behov av energieffektivisering, men fram till nu har något koncept för att energieffektivisera dem  inte funnits.