Vaxholm satsar på ett samlat sportcampus

Vaxholms kommun har växt med drygt femtio procent sedan 80-talet, då man senast byggde idrottsanläggningar. Illustration: Greitz

Mitt i centrala Vaxholm byggs en skolidrottshall i anslutning till flera befintliga idrottsanläggningar och bildar tillsammans Campus Vaxholm. På området ska Vaxholmsbor i alla åldrar kunna kombinera skola, fritid, kultur och idrott. 

I anslutning av idrottsanläggningarna planeras en ny skola för 500 elever som beräknas stå klar 2016. En målsättning är att man skall ha ett nära samarbete mellan skolan och idrottsanläggningarna och att området skall bli en naturlig samlingsplats för skolelever ungdomar och medborgare.

Vaxholms kommun har växt med drygt femtio procent sedan 80-talet, då man senast byggde idrottsanläggningar. Såväl skolidrotten som föreningslivet är därför i stort behov av nya lokaler. Första spadtaget till den nya idrottshallen togs i mars 2013. Hallen byggs i anslutning till Vaxö IP, där det i dagsläget finns en ishall, en konstgräsplan, en idrottshall samt en tennishall.  I december 2014 står den nya idrottshallen klar. Den ska då bland annat inrymma ett gym, en fullstor idrottshall med en komplett spelplan, en kafeteria, ett kombinerat läxläsnings- och undervisningsrum samt lärarrum och åskådarbalkong. 

-Såväl skolan som föreningslivet har i många år drivit frågan om en ny idrottshall. Vi är därför glada att byggnationen äntligen har kommit igång. Tanken är att såväl skolungdomar som föreningslivet och allmänhet ska få tillgång till hallen, säger Roland Karlsson, Vaxholms stads byggprojektledare för skolidrottshallen och Campus Vaxholm.

Sprängningsarbete pågår

I läxläsningsrummet ska elever som bor ute på skärgårdsöarna runt Vaxholm kunna stanna kvar och läsa läxor efter skoldagens slut, i väntan på att föreningslivets aktiviteter ska komma igång. I anslutning till idrottshallen anläggs även en ny spontanidrottsplats.

– Med hjälp av gemensamma passager länkas den nya idrottshallen ihop med den befintliga bebyggelsen på Campus Vaxholm. För närvarande pågår markarbeten på området, sprängningarna inför byggnationen av den nya idrottshallen var något mer komplicerade än väntat, säger Roland Karlsson.

Ishallen och den befintliga sporthallen moderniseras

I samband med att den nya idrottshallen byggs moderniseras ishallen med nya omklädningsrum och ett nytt domarrum. Den befintliga idrottshallen If-hallen rustas upp till en matcharena med nytt golv och vikbara läktare.

– Vi letar för närvarande efter en entreprenör som är intresserad av att driva gymmet på andra våningen i den nya idrottshallen. Gymmet ska vara öppet för allmänheten, som i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ta del av de nya lokalerna mitt i centrala Vaxholm, säger Roland Karlsson.

 

 

Fakta:

 Byggherre: Vaxholms Stad Totalentreprenör: Fastec Stockholm Arkitekt: Greitz Arkitektkontor Omfattning: cirka 3 000 kvadratmeter Tidsram: Byggstart maj 2013, beräknas stå klart december 2014 Byggkostnad: 70 miljoner kronor