Ren Luft – borde vara en mänsklig rättighet

Foto: Camfil

I år så var vår RoadShow-trailer strategiskt placerad i Visby hamn under Almedalsveckan. Det var andra året i rad som vi tillsammans med Sveriges branschorganisation Svensk Ventilation stått för arrangemanget. Vi har, som tidigare år, lånat ut vårt rullande laboratorium och försett den med Svensk Ventilations logotyper på sidorna. Vi fanns på plats tillsammans med ett antal andra företag inom branschorganisationen.

I år valde vi att köra alla våra presentationer och föredrag inne i trailern. Vi hade program varje dag under veckan och dessa var mer eller mindre välbesökta. Vi tog upp saker som berör inomhusklimatet, miljonprogrammet, energieffektivisering, finansiering, luftkvalitet, skapa jobb åt ungdomar, utbildningssystem. Det som drog mest åhörare till trailern var när vi hade representanter från alla partiers ungdomsförbund, FP, M, MP, KD och S, i en debatt om utbildning av ungdomar till branschen. Enligt fackpressen så var det ett av de bästa seminarierna i Almedalen under veckan.  Samtidigt fick vi möjlighet att prata inomhusklimat med samtliga partier. Vår trailer har varit välbesökt, inte bara i Almedalen, utav miljöpartiets riksdagsledamöter och vi har med hjälp av den kunnat påverka ledamöterna till att få upp den dåliga innemiljön i skolor på agendan. Under ett av talen i Almedalen, bland våra politiska partier, tog Miljöpartiet upp frågan om inneluften i skolorna i Sverige. De krävde åtgärder för att förbättra skolmiljön och vill se staten satsa 1,5 miljarder och kommunerna står för resten – 4,5 miljarder. I och med detta så kommer inomhusluften att stå på den politiska agendan - äntligen. Mellan semiarierna så använde vi utställningen och laboratoriet i trailern till att prata om hur den dåliga uteluften påverkar vår hälsa i ett allt sämre inneklimat. Våra besökare fick upp ögonen för hur man på ett relativt enkelt sätt, genom att använda bra luftfilter för varje ändamål, kan påverka vår hälsa och vårt välbefinnande.

Bra luftfilter livsviktigt Luftfilter är en viktig komponent i ett luftbehandlingsaggregat för att erhålla en bra kvalitet på innemiljön. Med den ofta höga partikelhalt som förekommer i vår utomhusluft i stadsmiljö så fodras det att luftfiltret i tilluften är av hög filterklass, lägst F7 men gärna högre, för att rena på ett effektivt sätt. Partiklar från exempelvis bilavgaser är av den sorten och storleken att de tränger ner i våra lungor, in i blodkärlen och orsakar sjukdomar som astma, allergier, hjärt-kärlsjukdomar och andra skadliga åkommor. Under våren i år så lämnade WHO (Världshälsoorganisationen) det tråkiga men väntade beskedet att bilavgaser nu klassas som cancerogena. En ännu större anledning att rena den luft som tas in i våra bostäder och andra inomhusmiljöer i storstäderna.  Ett bra filter av klass F7 tar bort mer än 50 procent av dessa små partiklar, mindre än 1 mikrometer. Camfil har för ett antal år sedan lanserat ett kombinerat partikel- och gasfilter, City-Flo XL som ger en avsevärt bättre rening än ett vanligt traditionellt partikel filter av F7-klass. Det är enkelt att i befintliga ventilationsanläggningar ersätta partikelfiltren med det kombinerade partikel/gasfiltret City-Flo XL då det har samma dimensioner. Den svenska P-märkningen för luftfilter som utförs av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, innebär att filtret långtidstestas i verklig miljö under sex månader och får inte understiga 50 procent på 0,4 mikrometer partiklar. Det är en lägsta nivå som svenska användare har krävt sedan många år tillbaka

Även energianvändningen viktig Det är inte enbart filtrets effektivitet som är viktigt. Ett luftfilter kan stå för så mycket som 25-30 procent av den energi som används i ett luftbehandlingsaggregat. Det hindrar ju den luft som fläkten skall driva genom aggregatet. Därför strävar producenter av luftfilter efter att nå ett så lågt tryckfall som möjligt. Det kan vara på bekostnad av lägre filtreringseffektivitet som nämnts ovan. Det är därför viktigt att det tydligt framgår hur både energianvändning och filtreringseffektiviteten ser ut på respektive filters beskrivning.  Sedan ett par år så finns alla data officiellt publicerade på Eurovent Certifications hemsida, www.eurovent-certification.com. Eurovent är den europeiska branschorganisationen för ventilationsprodukter, där bland annat luftfilter ingår. Eurovent Certification är ett certifieringsprogram som certifierar och kontrollerar de data som medlemsföretagen uppger för sina produkter. Luftfilter av klass M5-F9 som marknadsförs är listade på Eurovent Certifications hemsida med alla tekniska data. Årliga kontroller genomförs på oberoende testinstitut, för luftfilter på SP i Sverige och VTT i Finland. På luftfiltrets förpackning sitter det en etikett med alla data på energianvändning och filtreringseffektiviteten. Där kan man enkelt jämföra vilken filtreringseffektivitet man får och hur mycket energi, kilowattimmar, luftfiltret bidrar till att använda under ett år. Detta är ett standardiserat värde med underlag från EN779:2012 och är till för att, vid ett luftflöde av 3 400 kubikmeter per timme (0,944 kubikmeter per sekund), jämföra olika typer av luftfilter i samma filterklass.

Jan Andersson, vVD och marknadschef, Camfil Svenska AB