Falkbergsskolan i Botkyrka står klar för inflyttning

Bild: Expandia.

135 moduler på åtta dagar. Så snabbt gick det att montera den tillfälliga skolan i Botkyrka. Medan den nya Falkbergsskolan i Botkyrka byggs kommer de 400 eleverna att undervisas i lokaler från Expandia Moduler. 

– De har överträffat mina förväntningar. Vi var rädda att det skulle ta lång tid, men det gick otroligt snabbt och lokalerna är väldigt fina, säger Anna-Lena Bergman, rektor på Falkbergsskolan.

I mars 2017 tog utbildningsnämnden beslutet att riva den 60 år gamla Falkbergsskolan och bygga en ny. Klagomål från både personal och elever angående huvudvärk på grund av dålig ventilation, dåligt isolerade klassrum och vattenläckor har gjort behovet av förnyelse uppenbart. Medan den nya skolan byggs, med bevarad matsal och aula från den förra skolbyggnaden, kommer eleverna att undervisas i paviljonger från Expandia Moduler. Innan beslutet att använda sig av paviljonger togs var Falkbergsskolans ledning på studiebesök hos en annan tillverkare. Lokalerna som utvärderades imponerade inte, det ekade och var lågt i tak, vilket inte lämpar sig för en högstadieskola.

– När jag nu är i de här lokalerna och jämför med de som jag har varit på studiebesök i, utan att nämna vilka, så är det en otrolig skillnad. Här har vi dämpning i golvet, det är inte alls så lyhört som jag var rädd för och högre i tak än vad jag förväntade mig. Dessutom fick vi helt nyproducerade moduler. Så för mig är det ett jättelyft jämfört med den gamla skolan, säger Anna-Lena Bergman.

 

Inflyttning i augusti
Just nu färdigställs det sista av inredningen, sedan är skolan klar för inflyttning. Om några veckor återvänder eleverna från sommarlovet och först då går det att avgöra om den tillfälliga skolan lever upp till förväntningarna.