190 miljoner till hållbara stadsutvecklingsprojekt

Foto: Anders Frankson

Delegationen för hållbara städer har beslutat att tilldela Örebrobostäder AB, Lunds kommun, Malmö stad, Göteborgs stad, Kungälvs kommun och KB Kreativiteten i Mölndal sammanlagt 177 miljoner kronor i investeringsstöd för hållbara stadsbyggnadsprojekt. Ytterligare 14 projekt får dela på 13 miljoner kronor som stöd för planering och utveckling.

Under 2009 och 2010 beslutar Delegationen för hållbara städer om ett statligt ekonomiskt stöd på totalt 340 miljoner till utveckling av hållbara städer. Stödet ska stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som attraktiva, ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer skapas. - Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla våra städer och stärker vårt samlade kunnande kring miljöteknik och samhällsbyggande. Sverige ska fortsätta att driva på och visa vägen mot det hållbara samhället. Svensk hållbar stadsutveckling har också uppmärksammats internationellt, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande. Under 2010 fick Delegationen in totalt 92 ansökningar, av vilka 8 investeringsprojekt och 16 planeringsprojekt blivit föremål för djupare prövning. Den 25 november beslutade Delegationen för hållbara städer att tilldela 190 miljoner kronor till 20 projekt på stadsdels-, kvarters- eller bostadsområdesnivå med tydlig hållbarhetsprofil. - Projekten som fått stöd visar på en bredd av olika angreppssätt och idéer och har sammantaget de mest innovativa hållbarhetslösningarna. Här finns också goda exempel på privat-offentlig samverkan och inte minst nytänkande vad gäller sociala aspekter. Projekten kommer att bidra till ny kunskap på flera områden, säger Peter Örn, ordförande i Delegationen.