Stadsbyggnadspriset gick till Dungen i Hyllie

Dungen i Hyllie vinner Stadsbyggnadspriset 2019, foto: Bojana Lukac

Årets vinnare av Stadsbyggnadspriset är kontorshuset Dungen i Hyllie. Med hög arkitektonisk kvalitet och höga miljöambitioner, bidrar Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Fojab arkitekter, som ritat byggnaden på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter, har genom Dungen skapat en arbetsplats utöver det vanliga. Priset delades ut idag på Stadsbyggandets dag.

 

–Dungen är ett betydelsefullt tillskott till hela stadsdelen Hyllie och till samhällsbygget, med sin höga miljöprofil och stationsnära arbetsplatser, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

–Med sin djupverkande tredimensionella fasad, har projektet Dungen ett eget personligt uttryck samtidigt som byggnaden inordnar sig i den planerade kvartersstrukturen. Det stora atriet med sin organiskt utformade trappa kontrasterar på ett spännande sätt mot den strängt geometriska utsidan. Den ljusa fasaden med sina lätta material, vilar fint på den tyngre sockelvåningen i mörkt tegel med öppningar för entréer och butikslokaler, säger stadsarkitekt Ingemar Gråhamn.

Gjuteriet 23 i Limhamn fick Gröna Lansen 

Under Stadsbyggandets dag belönades även fastigheten Gjuteriet 23 i Limhamn med Malmö stads Gröna Lansen pris för ett miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande. Byggherre är Vita Örn AB och Fojab har ritat byggnaderna, som består av hyresrätter.

-Vita Örn har ännu en gång visat hur viktigt det är att våga utveckla och investera i teknik och klimatsmarta lösningar, som ger hållbara valmöjligheter för de boende och en medveten långsiktig förvaltning, säger Simon Chrisander (L), stadsbyggnads- och miljökommunalråd.

Fakta om projekten och juryns motiveringar

Dungen, vinnare av Stadsbyggnadspriset 2019

Typ av projekt: Nybyggnad av kontorshus, verksamhetslokaler
Byggherre: Wihlborgs Fastigheter
Arkitekt: Fojab Arkitekter
Färdigställt: 2019
Fastighet: Gimle 1
Adress: Hyllie Allé 36-40

Juryns motivering

"Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det vanliga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld."

Gjuteriet 23, vinnare av Gröna Lansen 2019

Typ av projekt: Nybyggnad av flerbostadshus
Byggherre: Vita Örn
Arkitekt: Fojab
Färdigställt: 2019
Fastighet: Gjuteriet 23
Adress: Gjutformsgatan 4-8, Packhusgatan 3

Juryns motivering

”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”