Sustain Strategy Consulting ska hjälpa företag med hållbart arbete

Bild: Sustracon.

Nu grundas ett nytt konsultbolag Sustain Strategy Consulting i Norden AB (SUSTRACON). SUSTRACON har fokus på att hjälpa företag och organisationer att koppla hållbar utveckling till affären. SUSTRACONS roll är att stötta och vara en katalysator i företags hållbarhetsarbete. SUSTRACON utgår utifrån kunders unika förutsättningar och vision, därifrån skapas vi en optimal lösning för att företaget ska nå sin valda hållbarhetsstrategi.

I en allt snabbare värld med digitalisering och klimatångest har SUSTRACON utvecklat en modell som vi kallar Navis. Navis är ett sätt att bryta ned alla krav som ett företag eller organisationer kan stå inför och navigera kring. Navis betyder skepp och SUSTRACON har sjökorten.

Med 40 års erfarenhet vet vi hur hållbarhet kan integreras i kundens affär. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi relativt snabbt se vilka och var behoven behövs. Vi har verkat i många olika företag har god kännedom om hur företag drivs och fungerar, detta gör att vi snabbt förstår ledning och beslutsfattare i vilka utmaningar man står inför, säger VD Fredrik Holmström.