Kungälvs sjukhus utökas med en ny stor vårdbyggnad

Kungälvs sjukhus moderniseras med en stor om- och tillbyggnad. Bildkälla: Aart Architects

Text: Annika Wihlborg

Kungälvs sjukhus ska byggas ut i flera etapper. Projektet är omfattande och den sista etappen färdigställs först 2022. Det främsta skälet till att Kungälvs sjukhus nu renoveras och byggs till är att kraven på sjukhusfastigheter har förändrats markant sedan sjukhuset stod klart 1964.

En central del av nya Kungälvs sjukhus blir förstås den nya vårdbyggnad på drygt 32 000 kvadratmeter som färdigställs etappvis under 2019 och 2020. Fastigheten ska inhysa tio somatiska vårdavdelningar. När den nya vårdbyggnaden är klar startar arbetet med att modernisera sjukhusets befintliga avdelningar.

Faktaruta; Ny- och ombyggnad av sjukhusbyggnader på Kungälvs sjukhus

Byggherre: Västfastigheter

Generalentreprenör: Skanska

Arkitekt: Aart Architects och Sweco Architects

Tidsram: Byggstart september 2016. Den sista ombyggnadsetappen beräknas stå klar 2022.