Spadtag tas för nya bostäder och Tvärbanan till Ursvik

Foto: Christer Wiik

I Sundbybergs stad går utveckling av stadsmiljöer och infrastruktur hand i hand. Det blir särskilt tydligt på torsdag den 19 september då ett och samma spadtag utgör startskottet för både stadsutvecklingen i Ursvik och Tvärbanans sträckning till den blivande stadsdelen.

Stadsutvecklingen i Ursvik och Tvärbanans Kistagren möjliggör tillväxt, och regional utveckling och gör det enklare att bo, verka och resa i Sundbyberg och västra Stockholm. Spadtaget symboliserar starten på de markförstärkande arbeten som krävs för både bostadsbebyggelse och det förberedande arbetet med tvärbanan.

- Det känns fantastiskt att vara igång med arbetet med att bygga ihop staden. Politiken är som bäst när den för människor närmare varandra, och det är precis det vi åstadkommer med den blivande stadsmiljön i Ursvik och genom att förenkla för människor att resa mellan Ursvik, Rissne och Stockholm, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs stad.

Parallellt med Sundbybergs stads stadsutveckling i Ursvik arbetar Region Stockholm med att utveckla kollektivtrafiken i och med att Kistagrenen av Tvärbanan byggs ut. Utbyggnaden påbörjades 2018 i Norra Ulvsunda i Bromma. Kistagrenen planeras kunna börja trafikera Ursviks två hållplatser under 2022 och ändhållplatsen i Helenelund 2023.

Stora Ursvik är Sundbybergs mest barntäta område och utgör, i och med bostäder till 20 000 nya invånare, stadens största bostadssatsning.  Bebyggelsen i Ursviks västra delar blir den mest stadsmässiga i området. Färdigbyggd kommer stadsdelen den bestå av cirka 4000 bostäder för cirka 8000 nya invånare, förskolor, skolor, och ett brett utbud av butiker, restauranger och närservice. Navet i området blir Ursviks torg, som också får en hållplats vid Tvärbanan, när den kommer hit år 2022. Dessutom ska tre nya broar för gång-, cykel- och busstrafik sammanlänka stadsdelen med närområdena Rissne, Kista och Rinkeby.