Halmstads nya trygghetsboende

Den 25 september tas det första spadtaget för Halmstads nya trygghetsboende. Det är i kvarteret Häggen i stadsdelen Linehed som Wästbygg skall utveckla och uppföra 28 lägenheter. Med välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+ som utarbetats av Halmstad Kommun. Ett lokalt pensionärsråd har, på kommunens initiativ, bidragit med värdefulla synpunkter på utformningen av lägenheter och gemensamhetsytor. Även upplåtelseformen - kooperativa hyresrätter – är anpassad till målgruppens speciella behov och förutsättningar.

Efterlängtat projekt

Vi vet att många längtar efter en lägenhet av typen trygghetsboende så detta projekt är mycket välkommet, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande

Wästbygg Gruppen är tydligt profilerade som samhällsbyggare och affärsutvecklaren David Alm har arbetat hårt för att få till projektet i alla delar.

– Vi är övertygade om att upplåtelseformen kooperativ hyresrätt kommer att växa kraftigt i hela landet och speciellt då det gäller trygghetsboende för våra äldre. Finansieringsformen är mer attraktiv för personer som föredrar en lägre investeringsnivå med en lägre månadshyra jämfört med bostadsrätt där marknaden styr prisnivån, säger David.

– Detta är ett spännande och nytt koncept även för oss säger Anna Padron Jarlebrand på Länsförsäkringar Kommersiella som förmedlat fastigheten. Ett projekt helt i linje med Länsförsäkringars värdegrund, fortsätter Anna.