Västra Varvsstaden Kv. Träförrådet 1

Bildkälla: Sydark Konstruera Skola, förskola och idrottshall byggs nu i Kv. Träförrådet 1, i Malmö.

Text: Mari-Louise Paulson

 

I hamnen i Malmö där Kockums en gång låg har ett nytt område, Varvsstaden, sedan ett par år utvecklats och blivit populärt med sin närhet till vatten och Malmös stadskärna.

 

Stadsdelen Västra Varvsstaden kopplas ihop med Malmö med broar för gång-, cykel- och kollekttrafik. Vilket passar bra med stadsdelens hållbarhetsfokus och Svanenmärkta boende. Markägare är PEAB och Balder som bygger bostäder, kommersiella lokaler och nu också förskola, skola och idrottshall.

 

Byggnationen som startade i augusti 2018 blir två huskroppar på fem våningar med en bruttoyta på 10500 kvadratmeter. I skolan ska cirka 550 elever gå med den lite udda detaljen att skolgården ska ligga på skolan tak.

 

I projektet ingår också en förskola med fyra avdelningar och plats för upp till 80 barn. Tanken är att skolan, både gården och några av klassrummen som till exempel sådant som slöjd-, musik och matsal, ska kunna användas utanför skoltid av olika föreningar. Det finns också en tredje detaljplan som möjliggör för fler bostäder och servicebyggnader i Västra Varvstaden.

Fakta
Projekt:
Nybyggnad av skola och idrottshall i Malmö
Byggherre:
Malmö stad Stadsfastigheter

Arkitekt och Konstruktör: Syd Ark Konstruera AB
Kökskonsult: Storköksvision Malmö AB
Bygttid: augusti 2018 till maj 2020
Värde: 250 Mkr