Ställning 19 ersätter ABSE 2002

Ställningsentreprenörerna och Sveriges Byggindustrier som har reviderat ABSE 2002 som nu ersätts med STÄLLNING 19 Foto: Mari-Louise Paulson
Revideringen av ABSE 2002 är tänkt att underlätta för alla parter. Foto: Mari-Louise Paulson
Något av innehållet i det nya avtalet är att "Ställningsentreprenadens omfattning är, om inget annat föreskrivs, transport, montering, uthyrning och demontering av avtalad ställning". Foto: Mari-Louise Paulson
STIB hoppas att revideringen ska skapa en bättre dialog med beställarledet och att det ska bli enklare för bägge parter i standardavtalet. Foto: Mari-Louise Paulson

Text: Mari-Louise Paulson

I april i år trädde ett tillägg till det branschspecifika standardavtalet AB-U 07 i kraft. Det är Ställningsentreprenörerna och Sveriges Byggindustrier som har reviderat ABSE 2002 som nu ersätts med STÄLLNING 19.

 

Det är alltså det branschspecifika tillägget till standardavtalet, STÄLLNING 19, som har anpassats efter avtalsvillkoren och gäller "ställningsentreprenader och dess funktion i ett byggprojekt".

– Vi har reviderat det av flera anledningar, dels för att ABSE 2002 inte har fungerat tillfredsställande som ett affärsdokument vid upphandlingar av ställningar. Detta för att byggföretag i beställarledet som arbetar i AB-systemet, där vi bland annat har AB 04 och AB-U 07, inte har känt igen sig. De har upplevt att ABSE 2002 varit för ensidigt, trots att det är framställt tillsammans med Sverige byggindustrier. Dels för att det kom nya, förändrade föreskrifter 2014, säger Håkan Carlsson, kansliansvarig på STIB.

Några av nyheterna
Några nyheter i STÄLLNING 19 är att avtalet är utformat efter utförandeentreprenader där AB-U 07 är det generella avtalsinnehållet. STÄLLNING 19 kan också användas vid totalentreprenader där entreprenadavtalet baseras på ABT-U och ABT 06. Dessa branschspecifika avtalsvillkor gäller för avtal om ställningsentreprenader som ingås framöver och där man refererar till STÄLLNING 19. För avtal som ingåtts tidigare och just nu pågår gäller de villkor som redan har avtalats. Annat som är nytt är att parternas arbetsmiljöansvar tydliggörs, regler kring hyrestid har förtydligats, försäkringsplikten är anpassad till AB-systemet och arbetsgivarnas ansvar vid användning av ställning.

Vi hoppas att det innebär att man ska tillämpa detta vid upphandlingar av ställningar eftersom det tydliggör viktiga saker som omfattas av ställningsentreprenader. Förutsättningarna för ställningar är lite annorlunda eftersom ställningsentreprenader inte omfattas av beställarens egen färdigställda entreprenad. Nu när vi så att säga fått det till att "lira" med AB-systemet så vi tror att beställarna ska känna sig mer bekväma, säger Håkan Carlsson.

Vilka förbättringar hoppas då STIB att det ger dess medlemmar?
– Vi hoppas att det skapar en tydligare och bättre dialog med beställarledet och att det ska bli enklare för bägge parter i standardavtalet. Men även att vi får en mer kvalitetssäkrad och framför allt ännu säkrare produkt, avslutar han.

 

 

 

 

Fakta:
Några förändringar i STÄLLNING 19

  • Det står uttryckligen att en ställningsentreprenad inte är föremål för slutbesiktning.
  • En gemensam slutkontroll utförs efter ställningsarbetenas avslutande kan resultera i ett godkännande och få vissa rättsverkningar.
  • Slutkontrollen har fokus på att skador inte föreligger. Det ska upprättas ett protokoll där t.ex. synliga skador kan antecknas och frister för avhjälpande anges.  
  • Ställningsentreprenadens omfattning är, om inget annat föreskrivs, transport, montering, uthyrning och demontering av avtalad ställning.
  • Begreppet ställning ska även innefatta väderskydd.
  • Klargöranden kring dimensionerande förutsättningar såsom montageplatsens beskaffenhet, infästningsmaterial, redovisning av krafter, bärighet, infästningspunkter, dragprov m.m.
  • Frågor om återlagning.
  • Parternas arbetsmiljöansvar tydliggörs

Källa: STIB