Kvarteret Tjädern svarar upp till hög efterfrågan på hyresrätter i Ludvika

Bildkälla: Mondo arkitekter Dalarna Kvarteret Tjädern byggs mitt i centrala Ludvika.

Text: Annika Wihlborg

I december 2018 togs det första spadtaget till kvarteret Tjädern i centrala Ludvika. Efterfrågan på hyresrättslägenheter i Ludvika är hög eftersom kommunens befolkning ökat på senare år. Kvarteret Tjädern svarar upp till efterfrågan med sina 52 nybyggda lägenheter.

Senhösten 2020 räknar byggherren, det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem, med att det nya kvarteret ska stå inflyttningsklart. Kvarteret byggs i korsningen Fredsgatan-Köpmansgatan på en tomt där det tidigare fanns en parkering samt ett hus som rivits. Tjädern består av lägenheter på mellan ett och fyra rum och kök med inglasade balkonger. De boende kommer att få tillgång till en gemensam gårdsyta med grillplats och planteringar.

Bygglovet överklagades

Att få fart på byggnationen i centrala Ludvika och därmed öka omsättningen på bostadsmarknaden är en uttalad ambition från Ludvikahems sida och byggnationen av Tjädern är förstås en den av den ambitionen. Kvarteret byggs med loftgångar för att maximera bostadsytan så mycket som möjligt.

– Markarbetet är påbörjat, men eftersom vårt bygglov överklagades har vi fått börja om med den processen. I början av maj hoppas vi få vårt bygglov beviljat av kommunen. Därefter väntar en produktionstid på uppskattningsvis femton månader, säger Ulf Adolfsson, projektledare för kvarteret Tjädern på Ludvikahem.

Lägenheterna har inte släppts ut på marknaden ännu men Ulf Adolfsson räknar med att det blir ett stort intresse för kvarteret Tjädern, inte minst eftersom merparten av de som står i bostadskö hos Ludvikahem angett att de i första hand vill bo i centrala Ludvika.

Faktaruta; Kvarteret Tjädern, nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika

Byggherre: Ludvikahem

Arkitekt: Mondo arkitekter Dalarna

Totalentreprenör: ByggPartner i Dalarna

Omfattning: 52 lägenheter

Projektkostnad: 102 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart beräknas stå klart