Västerstrandsskolan i Karlstad utökas och får ett ansiktslyft

Bildkälla: Klara Arkitekter Västerstrandsskolan kommer att dimensioneras för 400 elever.
Bildkälla: Klara Arkitekter Skolan byggs ut och de befintliga lokalerna renoveras.

Text: Annika Wihlborg

 

F-6 skolan Västerstrandsskolan i Karlstad byggs om, ett projekt som beräknas stå klart hösten 2019. Skolan får bland annat en ny fullstor gymnastiksal och en större matsal för fler matgäster. Västerstrandsskolans tillagningskök utökas dessutom för att man ska kunna laga mat till fler elever. När hela om-och tillbyggnaden står klar har Västerstrandsskolan kapacitet för drygt 400 elever.

 

 

Ytterligare en viktig del av ombyggnadsprojektet är att elevernas utemiljö förändras. Eleverna har varit delaktiga i de förändringar som genomförts och de tre förskoleavdelningar som finns på skolan avgränsas tydligare med en egen inhägnad förskolgård. I juni i år står tillbyggnaden klar. Därefter inleds arbetet med att renovera Västerstrandsskolans befintliga byggnader. Lagom till höstterminstarten 2019 kan eleverna flytta in i den om- och utbyggda skolan. Skola växer med två flyglar, en åt norr och en åt öster.

 

Faktaruta; Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad

Byggherre: Karlstads kommun

Totalentreprenör: Peab

Arkitekt: Klara Arkitekter

Projektkostnad: 93 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart februari 2017, beräknas stå klart hösten 2019