Årets byggnadsvårdare en blandad skara

Årets byggnadsvårdare är PG Nilsson, Cathrine Bülow och Karl Magnus Melin.

Vad har en timmerman, en krogkung och en webbsida egentligen gemensamt? Vid utdelandet av priset Årets byggnadsvårdare, visade det sig bland annat vara ett stort intresse för att rädda gamla byggnader. Konferencier var skådespelaren Ulla Skoog som själv vann priset 2016.

Skådespelaren och byggnadsvårdaren Ulla Skoog delade ut priset till Årets byggnadsvårdare på Byggnadsvårdens konvent i Mariestad. Tre vinnare fick dela på titeln i lika många olika kategorier. Pristagarna hyllades för helt olika, men lika viktiga, typer av gärningar i byggnadsvårdens tecken.

Vad är byggnadsvård?
Byggnadsvård är ett förhållningssätt där man bygger, utvecklar och renoverar med material och metoder som skapar bestående värden för hus och människor. Det innebär i praktiken att man väljer bort material som inte är miljövänliga och naturliga, till exempel plast. Istället använder man cirkulära material som kan återanvändas och till slut gå tillbaka i kretsloppet. Exempel på sådana material är trä, lera, cellulosa och andra naturmaterial. Byggnadsvårdsrörelsen balanserar ett miljömedvetet och resurssnålt sätt att bygga med att vilja bevara de unika värden en gammal miljö har.
 

Krogkung mot kungadöme
PG Nilsson, mer känd som grundare och huvudägare av Svenska Brasserier, fick priset i kategorin Försvara, tack vare sitt engagemang för att stoppa rivningen av flera hus vid Stureplan i Stockholm. Exploatören, ett investmentbolag som ägs av emiratet Abu Dhabis regering, vill riva och bygga om kvarteret. PG Nilsson har tagit initiativ till en sida på sociala medier där han publicerat filmer där kända personer berättar varför rivningarna är en dålig idé. Först såg segern ut att vara viss då Staden drog tillbaka förslaget, men kring midsommar dök det upp igen på remiss innan det så småningom kommer att antas av kommunen:

– Vi spenderade från början ungefär fyra miljoner kronor på att påverka och i sommar hade jag varken ork eller råd att fortsätta, berättade PG Nilsson på scenen, men poängterade också att kampen inte varit förgäves. I den nya planen har man tagit med många av de förslag som han drivit. Däremot kvarstår planerna på de höga husen i kvarterets inre, hus som är betydligt högre än i den omgivande stenstaden.
 

Sparar både pengar och kulturarv
Karl Magnus Melin är timmerman och doktorand vid Göteborgs universitet. Han fick priset i kategorin Vårda för att i tjugo år arbetat för kulturarvet. Han har arbetat med flera viktiga restaurerings- och konserveringsprojekt. Ett av dem är stiftsprojektet Historisk timmermanskonst i Lunds stift där hans arbete spelat stor roll för att kunna bevara stiftets hundratals medeltida byggnader

– I Stiftsprojektet har jag fått möjligheten att samverka med många olika aktörer. Den breda samverkan har ofta resulterat i mindre åtgärder än planerat, vilket förstås inneburit att skattemedel sparats och vårt kulturarv bevarats i större utsträckning, berättade Karl Magnus Melin.
 

Webbsida avslöjar dold miljöbov
På webbsidan ekobyggportalen.se har Cathrine Bülow arbetat med att samla ekobygginformation, kritisk byggfakta, produkter, nyheter och forum. För det arbetet vann hon Årets byggnadsvårdare i kategorin Utveckla. I en tid när klimat- och miljöfrågor ligger högt upp på agendan tyckte juryn, bestående av medlemmar ur Svenska byggnadsvårdsföreningens styrelse, att Ekobyggportalen är en värdefull kunskapsbank och inspirationskälla för alla intresserade.

– Konventionellt byggande är en av de mest miljöförstörande verksamheterna i samhället. Men samtidigt en ganska dold miljöbov, trots att byggsektorn förbrukar ungefär 40 % av våra resurser i form av kemikalier, energi och material, berättade Cathrine Bülow.

Så här lyder de fullständiga motiveringarna:

Årets byggnadsvårdare 2018 i kategorin Försvara
PG Nilsson

“PG Nilsson har drivit en kraftfull kampanj mot rivnings- och exploateringsplanerna för kvarteret Sperlingens backe i centrala Stockholm. Planerna innebär att viktiga uttryck för riksintresset skadas genom kraftiga ingrepp i den klassiska stenstaden och ett avsteg från den samlade hussilhuetten kring Stureplan. PG Nilsson har tagit initiativ till Facebooksidan ”Stoppa Stureplanerna” och med hjälp av sitt unika kontaktnät av kända aktörer skapat opinion bland annat genom slagkraftiga kortintervjuer i form av filmklipp.”

Årets byggnadsvårdare 2018 i kategorin Vårda
Karl Magnus Melin

“Karl Magnus Melin har i över två decennier verkat för ett bevarande av, och spridit kunskap om det historiska kulturarvet. Som projektledare för Historisk Timmermanskonst vid Lunds stift har han medverkat vid flera viktiga restaurerings- och konserveringsprojekt där unika värden har kunnat tas tillvara. Ett av dessa är rekonstruktionen av Södra Råda kyrka där han nu är byggledare.

Karl Magnus Melins expertis har genom samarbeten, projekt och föreläsningar kunnat spridas till hantverkare, byggnadsvårdare och studenter runt om i landet vilket kommer att långsiktigt positiva effekter kulturvården.”

Årets byggnadsvårdare 2018 i kategorin Utveckla
Ekobyggportalen, Cathrine Bülow

“Ekobyggportalen är en värdefull kunskapsbank och inspirationskälla för alla intresserade och dessutom en bra inkörsport för moderna byggare. Sajten har på ett utmärkt vis hjälpt till att utveckla det moderna byggandet till att bli mer samhällsekonomiskt- och ekologiskt hållbart.”